Actualizare baze preturi Semestrul II 2020

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare Semestrului II 2020.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

ComandăActualizare baze preturi Semestrul I 2020

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare Semestrului I 2020.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

WindevRO v7.0

Prin prezenta vă aducem la cunostință că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 7.0 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus.

Această variantă conține față de versiunea 6.9, facilități suplimentare de lucru, peste 5800 norme de deviz noi pentru tehnologii moderne de execuție precum și actualizarea bazelor de prețuri la nivelul semestrului I 2020.

Dintre noutățile apărute în versiunea 7.0 față de versiunea 6.9 menționăm:

  • posibilitatea de înregistrare suplimentară în program a execuțiilor reale din șantier prin Raportări, separat de Situațiile de plată;
  • posibilitatea de a modifica Prețurile Unitare și Consumurile normate ale resurselor la nivelul raportărilor din șantier față de oferta contractată, în vederea evaluării conform realității din șantier a costurilor de execuție;
  • posibilitatea de a adăuga în raportările din șantier a unor activități executate suplimentar față de oferta contractată;
  • posibilitatea de a genera automat situații de plată și note de comandă suplimentară, pe baza activităților executate și înregistrate în raportări;
  • posibilitatea de a genera Rapoarte Comparative Valorice, detaliate pe obiecte și devize, care pun în evidență valoarea activităților decontate conform situațiilor de plată versus valoarea activităților real executate conform raportărilor din șantier;
  • posibilitatea de a genera Rapoarte comparative Cantitative și Valorice aferente resurselor decontatea conform situațiilor de plată versus resursele aferente raportărilor din șantier.

Noua versiune WindevRO 7.0 conține pe lânga facilități de lucru și o serie de norme noi de deviz, suplimentare față de versiunea 6.9: Norme de deviz pentru lucrări în tehnologie LST-LEA, Norme de timp pentru transporturi manuale și mecanizate, Norme SOFTEH-TECHNOVA – îmbinări prin sertizare, Norme SOFTEH-SINIAT pentru sisteme de gips-carton NIDA SYSTEM, Norme SOFTEH-TECHNOCON pompe de căldură, Norme DFR-SYSTEMS pentru sisteme canalizare cu vacuum, Norme de timp pentru lucrări geodezice, topo-fotogrametrice, cartografice.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.9 la versiunea 7.0 este de 125 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.8 la versiunea 7.0 este de 175 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.7 la versiunea 7.0 este de 225 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.6 la versiunea 7.0 este de 275 euro/licență.

Pentru versiunile mai vechi (6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui update este de 300 euro/licență.

Notă:

Prețurile nu includ T.V.A. și se calculează în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății. În cazul în care doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefon/fax: 021.323.78.37,  021.323.78.38 sau pe site-ul www.windev.ro

Comanda

Actualizare baze preturi Noiembrie 2019

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Noiembrie 2019.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Actualizare baze preturi Mai 2019

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Mai 2019.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 30 EUR + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Modificări legislative coeficienți recapitulație O.U.G. 114/2018

Ultima versiune a programului de calcul devize WindevRO este la zi cu ultimele modificări legislative apărute conform O.U.G. 114/2018 cu privire la noua valoare a coeficientului de recapitulație Contribuție asiguratorie pentru muncă – 0.3375%  precum și cu tarife actualizate pentru manoperă!

Pentru mai multe detalii sau informații vă rugăm să ne contactați!

Comandă

Actualizare baze prețuri Octombrie 2018

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Octombrie 2018.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 30 EUR + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Actualizare baze prețuri Mai 2018

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Mai 2018.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 30 EUR + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Modificări legislative 2017 și 2018

Ultima versiune a programului de calcul devize WindevRO este la zi cu toate modificările legislative apărute: rapoartele F1 – F6, “Deviz General al obiectivului de investiții“, “Deviz pe Obiect” conform H.G. 907/2016 precum și modificările coeficienților de recapitulație conform O.U.G. 79/2017 cu privire la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat!

Pentru mai multe detalii sau informații vă rugăm să ne contactați!

Comandă

Licențe WindevRO pe bază de abonament

Abonamentul anual vă oferă posibilitatea să utilizați programul de calcul devize WindevRO pe o perioadă limitată de timp la un preț redus.

Pe durata de valabilitate a abonamentului beneficiați gratuit de actualizarea aplicației, actualizare baze prețuri, norme și tehnologii noi de lucru, optimizări de lucru în program, modificări legislative, suport tehnic nelimitat.

Facilitățile de lucru în programele achiziționate pe bază de abonament sunt identice cu cele pe care le oferă licențele achiziționate cu valabilitate nelimitată: elaborarea de documentații tehnico-economice pentru investiții private sau conform H.G. 907/2016 în varianta executant sau proiectant, cu generarea tuturor rapoartelor specifice solicitate la licitații, inclusiv Devizul General și Devizul pe Obiect, urmărirea execuției lucrărilor prin atașarea la devizele ofertă a situațiilor de plată, notelor de renunțare și notelor de comandă suplimentare corespunzătoare, generarea de rapoarte sintetice cu informații comparative ofertat vs. decontat, cu posibilitatea salvării rapoartelor generate atât ca documente .pdf cât și ca documente excel. Informațiile introduse într-un program cu valabilitate limitată pot fi transferate ulterior în alte programe WindevRO.

Utilizarea programului pe baza de abonament nu necesită conexiune la internet.

Prețul unui abonament valabil 12 luni este de 250 euro + T.V.A..

Pentru mai multe detalii sau informații vă rugăm să ne contactați!