Actualizare baze preturi Mai 2019

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Mai 2019.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 30 EUR + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Modificări legislative coeficienți recapitulație O.U.G. 114/2018

Ultima versiune a programului de calcul devize WindevRO este la zi cu ultimele modificări legislative apărute conform O.U.G. 114/2018 cu privire la noua valoare a coeficientului de recapitulație Contribuție asiguratorie pentru muncă – 0.3375%  precum și cu tarife actualizate pentru manoperă!

Pentru mai multe detalii sau informații vă rugăm să ne contactați!

Comandă

Actualizare baze prețuri Octombrie 2018

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Octombrie 2018.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 30 EUR + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Actualizare baze prețuri Mai 2018

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Mai 2018.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 30 EUR + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Modificări legislative 2017 și 2018

Ultima versiune a programului de calcul devize WindevRO este la zi cu toate modificările legislative apărute: rapoartele F1 – F6, “Deviz General al obiectivului de investiții“, “Deviz pe Obiect” conform H.G. 907/2016 precum și modificările coeficienților de recapitulație conform O.U.G. 79/2017 cu privire la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat!

Pentru mai multe detalii sau informații vă rugăm să ne contactați!

Comandă

Licențe WindevRO pe bază de abonament

Abonamentul anual vă oferă posibilitatea să utilizați programul de calcul devize WindevRO pe o perioadă limitată de timp la un preț redus.

Pe durata de valabilitate a abonamentului beneficiați gratuit de actualizarea aplicației, actualizare baze prețuri, norme și tehnologii noi de lucru, optimizări de lucru în program, modificări legislative, suport tehnic nelimitat.

Facilitățile de lucru în programele achiziționate pe bază de abonament sunt identice cu cele pe care le oferă licențele achiziționate cu valabilitate nelimitată: elaborarea de documentații tehnico-economice pentru investiții private sau conform H.G. 907/2016 în varianta executant sau proiectant, cu generarea tuturor rapoartelor specifice solicitate la licitații, inclusiv Devizul General și Devizul pe Obiect, urmărirea execuției lucrărilor prin atașarea la devizele ofertă a situațiilor de plată, notelor de renunțare și notelor de comandă suplimentare corespunzătoare, generarea de rapoarte sintetice cu informații comparative ofertat vs. decontat, cu posibilitatea salvării rapoartelor generate atât ca documente .pdf cât și ca documente excel. Informațiile introduse într-un program cu valabilitate limitată pot fi transferate ulterior în alte programe WindevRO.

Utilizarea programului pe baza de abonament nu necesită conexiune la internet.

Prețul unui abonament valabil 12 luni este de 250 euro + T.V.A..

Pentru mai multe detalii sau informații vă rugăm să ne contactați!

Actualizare baze preturi octombrie 2017

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Octombrie 2017.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 30 EUR + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Deviz General conform H.G. 907/2016

În ultima versiune a programului de calcul devize WindevRO utilizatorii pot genera rapoartele “Deviz General al obiectivului de investiții” și “Deviz pe Obiect” conform H.G. 907/2016!

Pentru mai multe detalii sau informații vă rugăm să ne contactați!

Comandă

Actualizare baze prețuri Aprilie 2017

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Aprilie 2017.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 30 EUR + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

WindevRO 6.9 – actualizat legislativ la zi

Prin prezenta vă aducem la cunoștinta că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat în versiunea 6.9 Profesional și modificările legislative aparute conform O.U.G. 114/2018 cu privire la noua valoare de 0,3375% a Contribuției asiguratorie pentru muncă.

Această variantă conține actualizarea formularelor obligatorii prevăzute pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice conform H.G. 907/2016, coeficienți recapitulație conform O.U.G. 79/2017 si O.U.G. 114/2018, facilități suplimentare de lucru, precum și actualizarea bazelor de prețuri la nivelul Semestrului I 2019.

Dintre noutățile aparute în versiunea 6.9 menționăm câteva:

 • formularele obligatorii actualizate prevăzute pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice conform H.G. 907/2016 intrată în vigoare în 27.02.2017;
 • actualizarea conform H.G. 907/2016 a Borderourilor de producție centralizatoare pe Obiectiv și pe Obiect;
 • posibilitatea de a genera rapoartele Deviz General și Deviz pe Obiect conform H.G. 907/2016;
 • coeficienți de recapitulație actualizați conform O.U.G. 79/2017 cu privire la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat și noile valori ale acestora conform O.U.G. 114/2018;
 • posibilitatea de a calcula mai exact transportul provenit din articole de deviz de tip TRA folosind 5 zecimale în loc de 2, cu scopul de a rezolva situațiile în care cantitățile de materiale prevăzute pentru a fi transportate cu autobasculante, autocamioane, etc. sunt de ordinul fracțiunilor de kilogram;
 • formule de calcul complete în raportul F3 + Recapitulație salvat ca document Excel (inclusiv în recapitulația atașată);
 • raport nou Situația cantităților/valorilor de echipamente și dotări executate lunar” – oferă evidența echipamentelor/dotărilor puse în operă, similar cu raportul existent în program pentru evidența articolelor de deviz executate lunar;
 • raport nou Situația cantităților/valorilor executate lunar explicitat” – oferă posibilitatea vizualizării valorilor pentru total cheltuieli directe defalcate în totaluri la nivel de materiale, manopere, utilaje și transport;
 • posibilitatea de a prelua eventualele observații editate la nivelul anumitor articole, din deviz în situațiile de plată corespunzătoare (observațiile detaliate adăugate prin activarea butonului “Obs.” din compoziția devizului);
 • posibilitatea de a șterge simultan, cu ajutorul unui buton specific, toate resursele existente în rețeta unui articol de deviz aflat în compoziția unui deviz;
 • posibilitatea listării extrasului cumulat de transport (formularul C9) al anumitor plăți preselectate, aferente unei  lucrări (similar ca pentru rapoartele C6, C7 și C8);
 • posibilitatea de a afișa sau nu observațiile lungi atașate anumitor articole de deviz din compoziția unui deviz, la listarea raportului “Situația cantităților decontate”.

Prețul de achiziție al unui update legislativ conform O.U.G 114/2018 pentru versiunea 6.9 este de 50 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.8 la versiunea 6.9 este de 150 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.7 la versiunea 6.9 este de 200 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.6 la versiunea 6.9 este de 250 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.5 la versiunea 6.9 este de 300 eur/licență.
Pentru versiunile mai vechi (6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui update este de 300 eur/licență.

Notă:
Prețurile nu includ TVA și se calculeaza în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății.
În cazul în care doriti informatii suplimentare contactați-ne la telefon 021.323.78.37/38 departamentul WindevRO.

Comanda