Actualizare baze preturi Semestrul I 2022

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Mai 2022.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comanda

Actualizare baze preturi Semestrul II 2021

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Noiembrie 2021.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comanda

WindevRO 7.1

Prin prezenta vă aducem la cunostință că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 7.1 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus. Această variantă conține față de versiunea 7.0, actualizări legislative (Ordonanța 15, Legea 281, Ordinul 1336), facilități suplimentare de lucru precum și actualizarea bazelor de prețuri la nivelul semestrului II 2021.

Dintre noutățile apărute în versiunea 7.1 față de versiunea 7.0 menționăm:

 • Ordonanța 15 din 31.08.2021 posibilitatea actualizării situațiilor de plată pentru investițiile finanțate integral sau parțial de la bugetul statului folosind o formulă de ajustare pe baza indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor (ICCM) raportat lunar de Institutul Național de Statistică;
 • Legea 281/02.12.2021 care modifică Ordonanța 15 din 31.08.2021 – posibilitatea actualizării situațiilor de plată pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri publice;
 • Ordinul 1336 din 21.09.2021 – posibilitatea ajustării prețurilor aferente materialelor de construcții din situațiile de plată pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (fonduri europene);
 • posibilitatea listării simultane (printr-o comandă unică) a setului de rapoarte F3+Recapitulație, F4, C6C7, C8, C9 (devizele analitice și extrasele de resurse) corespunzătoare anumitor Situații de PlatăNR-uri sau NCS-uri (prestabilite de către utilizator prin marcare directă sau cele cuprinse într-un anumit interval calendaristic);
 • posibilitatea decontării integrale sau parțiale a cantităților de echipamente aferente unei situații de plată, printr-o comandă unică, inclusiv cu posibilitatea selectării anumitor echipamente/dotări din cadrul unei situații de plată (marcate în acest sens) care pot fi decontate integral sau parțial;
 • posibilitatea importului dintr-un document Excel (.XML) în WindevRO a unei documentații tehnico-economice pentru activitatea de construcții și instalații montaj.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.0 la versiunea 7.1 este de 100 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.9 la versiunea 7.1 este de 150 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.8 la versiunea 7.1 este de 200 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.7 la versiunea 7.1 este de 250 euro/licență.

Pentru versiunile mai vechi (6.6,6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui update este de 300 euro/licență.

Notă:

Prețurile nu includ T.V.A. și se calculează în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății. În cazul în care doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefon/fax: 021.323.78.37,  021.323.78.38 sau pe site-ul www.windev.ro

Comanda

Actualizare baze preturi Semestrul I 2021

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Mai 2021.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Actualizare baze preturi Semestrul II 2020

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare Semestrului II 2020.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

ComandăActualizare baze preturi Semestrul I 2020

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare Semestrului I 2020.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

WindevRO v7.0

Prin prezenta vă aducem la cunostință că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 7.0 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus.

Această variantă conține față de versiunea 6.9, facilități suplimentare de lucru, peste 5800 norme de deviz noi pentru tehnologii moderne de execuție precum și actualizarea bazelor de prețuri la nivelul semestrului I 2020.

Dintre noutățile apărute în versiunea 7.0 față de versiunea 6.9 menționăm:

 • posibilitatea de înregistrare suplimentară în program a execuțiilor reale din șantier prin Raportări, separat de Situațiile de plată;
 • posibilitatea de a modifica Prețurile Unitare și Consumurile normate ale resurselor la nivelul raportărilor din șantier față de oferta contractată, în vederea evaluării conform realității din șantier a costurilor de execuție;
 • posibilitatea de a adăuga în raportările din șantier a unor activități executate suplimentar față de oferta contractată;
 • posibilitatea de a genera automat situații de plată și note de comandă suplimentară, pe baza activităților executate și înregistrate în raportări;
 • posibilitatea de a genera Rapoarte Comparative Valorice, detaliate pe obiecte și devize, care pun în evidență valoarea activităților decontate conform situațiilor de plată versus valoarea activităților real executate conform raportărilor din șantier;
 • posibilitatea de a genera Rapoarte comparative Cantitative și Valorice aferente resurselor decontatea conform situațiilor de plată versus resursele aferente raportărilor din șantier.

Noua versiune WindevRO 7.0 conține pe lânga facilități de lucru și o serie de norme noi de deviz, suplimentare față de versiunea 6.9: Norme de deviz pentru lucrări în tehnologie LST-LEA, Norme de timp pentru transporturi manuale și mecanizate, Norme SOFTEH-TECHNOVA – îmbinări prin sertizare, Norme SOFTEH-SINIAT pentru sisteme de gips-carton NIDA SYSTEM, Norme SOFTEH-TECHNOCON pompe de căldură, Norme DFR-SYSTEMS pentru sisteme canalizare cu vacuum, Norme de timp pentru lucrări geodezice, topo-fotogrametrice, cartografice.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.9 la versiunea 7.0 este de 125 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.8 la versiunea 7.0 este de 175 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.7 la versiunea 7.0 este de 225 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.6 la versiunea 7.0 este de 275 euro/licență.

Pentru versiunile mai vechi (6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui update este de 300 euro/licență.

Notă:

Prețurile nu includ T.V.A. și se calculează în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății. În cazul în care doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefon/fax: 021.323.78.37,  021.323.78.38 sau pe site-ul www.windev.ro

Comanda

Actualizare baze preturi Noiembrie 2019

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Noiembrie 2019.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Actualizare baze preturi Mai 2019

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Mai 2019.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul de achiziție pentru o licență de utilizare este de 30 EUR + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă

Modificări legislative coeficienți recapitulație O.U.G. 114/2018

Ultima versiune a programului de calcul devize WindevRO este la zi cu ultimele modificări legislative apărute conform O.U.G. 114/2018 cu privire la noua valoare a coeficientului de recapitulație Contribuție asiguratorie pentru muncă – 0.3375%  precum și cu tarife actualizate pentru manoperă!

Pentru mai multe detalii sau informații vă rugăm să ne contactați!

Comandă