Actualizare preturi Semestrul I 2024

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare Semestrului I 2024.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.


Comanda

WindevRO 7.3

Prin prezenta vă aducem la cunostință că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 7.3 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus.

Această variantă conține față de versiunea 7.2 actualizări legislative, facilități suplimentare de lucru și actualizarea bazelor de preturi ale programului la nivelul semestrului II 2023.

Dintre noutățile apărute în versiunea 7.3 față de versiunea 7.2 menționăm:

 • Modificarea Devizului General conform H.G. 1116/23.11.2023 care modifică H.G. 907/2016;
 • posibilitatea actualizării situațiilor de plată conform O.U.G. 47/2022 folosind o formulă de ajustare pe baza Indicelui de cost în construcții TOTAL ICCT – an bază 2021, publicat lunar de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri valabil din ianuarie 2024;
 • posibilitatea de a exporta către Microsoft Project o documentație tehnico-economică introdusă în WindevRO;
 • posibilitatea de a afișa pe rapoartele Deviz General și Deviz pe obiect a eventualelor denumiri lungi folosite la Obiectivele și Obiectele corespunzătoare acestora;
 • posibilitatea arhivării/restaurării devizelor elaborate în WindevRO, inclusiv a eventualelor valori corespunzătoare devizului general elaborat conform H.G. 1116/23.11.2023;
 • posibilitatea de a prelua la nivelul extrasului unui deviz a prețurilor unitare aferente unor resurse similare, existente în extrasele altor devize folosite ca sursă de informație;
 • posibilitatea de a identifica în raportul de verificare “Resurse cu preturi diferite in devize diferite” existența unor echipamente/dotări aferente unui anumit Obiectiv care au în mod accidental această proprietate;
 • posibilitatea de a ordona suplimentar echipamentele/dotările din raportul F4 în ordinea introducerii;
 • posibilitatea de a șterge printr-o comandă unică a tuturor resurselor de un anumit tip existente în rețeta anumitor articole din compoziția unui deviz;
 • posibilitatea eliminării din extrasele de resurse afișate a acelor resurse care au fie cantitatea fie prețul unitar egal cu zero.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.2 la versiunea 7.3 este de 100 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.1 la versiunea 7.3 este de 150 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.0 la versiunea 7.3 este de 200 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.9 la versiunea 7.3 este de 250 euro/licență.

Pentru versiunile mai vechi de 6.8 prețul unui update este de 300 euro/licență.

Notă:

Prețurile nu includ TVA și se calculează în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății.

În cazul în care doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefon/fax: 021.323.78.37, 021.323.78.38 sau pe site-ul www.windev.ro

Comanda

Actualizare preturi Semestrul II 2023

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare Semestrului II 2023.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comanda

Actualizare preturi Semestrul I 2023

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare Semestrului I 2023.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comanda

Actualizare baze preturi Semestrul II 2022

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Noiembrie 2022.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

ComandaWindevRO 7.2

Prin prezenta vă aducem la cunostință că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 7.2 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus.

Această variantă conține față de versiunea 7.1, actualizări legislative (Ordonanța 47/2022), facilități suplimentare de lucru precum și peste 380 de norme de deviz noi pentru tehnologii moderne de executie.

Dintre noutățile apărute în versiunea 7.2 față de versiunea 7.1 menționăm:

 • Ordonanța 47 din 15.04.2022 posibilitatea ajustării situațiilor de plată pentru contractele de achiziție publică/contracte sectoriale/contracte de concesiune/acorduri-cadru folosind o nouă formulă de ajustare pe baza indicelui de cost în construcții total (ICC) publicat lunar de Institutul Național de Statistică;
 • H.G. 1/2018  -posibilitatea actualizării situațiilor de plată folosind o formulă de ajustare a prețurilor calculată pe baza indicelui de cost în construcții total publicat lunar de Institutul Național de Statistică;
 • Posibilitatea listării centralizatoarelor F1 și F2 cu valori ajustate pe baza formulelor de actualizare prevazute în O.U.G. 47/2022, H.G. 1/2018 si Legea 281/2021.;
 • Posibilitatea listării Borderoului situațiilor de plată actualizat în cazul folosirii formulelor de ajustare prevazute în O.U.G. 47/2022, H.G. 1/2018 și Legea 281/2021.
 • Noua versiune WindevRO 7.2 conține pe lângă facilități de lucru și o serie de norme noi de deviz, suplimentare față de versiunea 7.1: Norme BAUMIT (tencuieli, termoizolatii socluri/fatade, profile protectie), Norme Softeh-Radial Solutions (sisteme de hidroizolatie beton), Norme Softeh-Pipelife (sisteme de canalizare), Norme Softeh-Octapeel (folie lichida de protectie exfoliabila), Norme Softeh-Novatex (geotextil, geocompozit, geogrila).

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.1 la versiunea 7.2 este de 100 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.0 la versiunea 7.2 este de 150 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.9 la versiunea 7.2 este de 200 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.8 la versiunea 7.2 este de 250 euro/licență.

Pentru versiunile vechi (6.7, 6.6, 6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui update este de 300 euro/licență.

Notă:

Prețurile nu includ T.V.A. și se calculează în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății. În cazul în care doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefon/fax: 021.323.78.37,  021.323.78.38 sau pe site-ul www.windev.ro

Comanda

Actualizare baze preturi Semestrul I 2022

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Mai 2022.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comanda

Actualizare baze preturi Semestrul II 2021

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Noiembrie 2021.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comanda

WindevRO 7.1

Prin prezenta vă aducem la cunostință că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 7.1 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus. Această variantă conține față de versiunea 7.0, actualizări legislative (Ordonanța 15, Legea 281, Ordinul 1336), facilități suplimentare de lucru precum și actualizarea bazelor de prețuri la nivelul semestrului II 2021.

Dintre noutățile apărute în versiunea 7.1 față de versiunea 7.0 menționăm:

 • Ordonanța 15 din 31.08.2021 posibilitatea actualizării situațiilor de plată pentru investițiile finanțate integral sau parțial de la bugetul statului folosind o formulă de ajustare pe baza indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor (ICCM) raportat lunar de Institutul Național de Statistică;
 • Legea 281/02.12.2021 care modifică Ordonanța 15 din 31.08.2021 – posibilitatea actualizării situațiilor de plată pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri publice;
 • Ordinul 1336 din 21.09.2021 – posibilitatea ajustării prețurilor aferente materialelor de construcții din situațiile de plată pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (fonduri europene);
 • posibilitatea listării simultane (printr-o comandă unică) a setului de rapoarte F3+Recapitulație, F4, C6C7, C8, C9 (devizele analitice și extrasele de resurse) corespunzătoare anumitor Situații de PlatăNR-uri sau NCS-uri (prestabilite de către utilizator prin marcare directă sau cele cuprinse într-un anumit interval calendaristic);
 • posibilitatea decontării integrale sau parțiale a cantităților de echipamente aferente unei situații de plată, printr-o comandă unică, inclusiv cu posibilitatea selectării anumitor echipamente/dotări din cadrul unei situații de plată (marcate în acest sens) care pot fi decontate integral sau parțial;
 • posibilitatea importului dintr-un document Excel (.XML) în WindevRO a unei documentații tehnico-economice pentru activitatea de construcții și instalații montaj.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.0 la versiunea 7.1 este de 100 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.9 la versiunea 7.1 este de 150 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.8 la versiunea 7.1 este de 200 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.7 la versiunea 7.1 este de 250 euro/licență.

Pentru versiunile mai vechi (6.6,6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui update este de 300 euro/licență.

Notă:

Prețurile nu includ T.V.A. și se calculează în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății. În cazul în care doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefon/fax: 021.323.78.37,  021.323.78.38 sau pe site-ul www.windev.ro

Comanda

Actualizare baze preturi Semestrul I 2021

Firma Softeh Plus vă stă la dispoziție pentru actualizarea bazelor de date cu prețuri medii pentru materiale, manoperă, utilaje și transport corespunzătoare lunii Mai 2021.

Actualizarea de prețuri este valabilă pentru deținătorii de sisteme informatice de calcul devize produse de firma noastră. Prețul actualizarii pentru o licență de utilizare este de 40 EURO + TVA.

În cazul în care doriți informații suplimentare ne puteți contacta la telefoanele 021.323.78.37 sau 021.323.78.38, departamentul WindevRO.

Comandă