WindevRO v7.0

Prin prezenta vă aducem la cunostință că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 7.0 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus.

Această variantă conține față de versiunea 6.9, facilități suplimentare de lucru, peste 5800 norme de deviz noi pentru tehnologii moderne de execuție precum și actualizarea bazelor de prețuri la nivelul semestrului I 2020.

Dintre noutățile apărute în versiunea 7.0 față de versiunea 6.9 menționăm:

  • posibilitatea de înregistrare suplimentară în program a execuțiilor reale din șantier prin Raportări, separat de Situațiile de plată;
  • posibilitatea de a modifica Prețurile Unitare și Consumurile normate ale resurselor la nivelul raportărilor din șantier față de oferta contractată, în vederea evaluării conform realității din șantier a costurilor de execuție;
  • posibilitatea de a adăuga în raportările din șantier a unor activități executate suplimentar față de oferta contractată;
  • posibilitatea de a genera automat situații de plată și note de comandă suplimentară, pe baza activităților executate și înregistrate în raportări;
  • posibilitatea de a genera Rapoarte Comparative Valorice, detaliate pe obiecte și devize, care pun în evidență valoarea activităților decontate conform situațiilor de plată versus valoarea activităților real executate conform raportărilor din șantier;
  • posibilitatea de a genera Rapoarte comparative Cantitative și Valorice aferente resurselor decontatea conform situațiilor de plată versus resursele aferente raportărilor din șantier.

Noua versiune WindevRO 7.0 conține pe lânga facilități de lucru și o serie de norme noi de deviz, suplimentare față de versiunea 6.9: Norme de deviz pentru lucrări în tehnologie LST-LEA, Norme de timp pentru transporturi manuale și mecanizate, Norme SOFTEH-TECHNOVA – îmbinări prin sertizare, Norme SOFTEH-SINIAT pentru sisteme de gips-carton NIDA SYSTEM, Norme SOFTEH-TECHNOCON pompe de căldură, Norme DFR-SYSTEMS pentru sisteme canalizare cu vacuum, Norme de timp pentru lucrări geodezice, topo-fotogrametrice, cartografice.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.9 la versiunea 7.0 este de 125 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.8 la versiunea 7.0 este de 175 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.7 la versiunea 7.0 este de 225 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.6 la versiunea 7.0 este de 275 euro/licență.

Pentru versiunile mai vechi (6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui update este de 300 euro/licență.

Notă:

Prețurile nu includ T.V.A. și se calculează în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății. În cazul în care doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefon/fax: 021.323.78.37,  021.323.78.38 sau pe site-ul www.windev.ro

Comanda