Modificări legislative 2017 și 2018

Ultima versiune a programului de calcul devize WindevRO este la zi cu toate modificările legislative apărute: rapoartele F1 – F6, “Deviz General al obiectivului de investiții“, “Deviz pe Obiect” conform H.G. 907/2016 precum și modificările coeficienților de recapitulație conform O.U.G. 79/2017 cu privire la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat!

Pentru mai multe detalii sau informații vă rugăm să ne contactați!

Comandă