WindevRO 7.3

Prin prezenta vă aducem la cunostință că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 7.3 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus.

Această variantă conține față de versiunea 7.2 actualizări legislative, facilități suplimentare de lucru și actualizarea bazelor de preturi ale programului la nivelul semestrului II 2023.

Dintre noutățile apărute în versiunea 7.3 față de versiunea 7.2 menționăm:

  • Modificarea Devizului General conform H.G. 1116/23.11.2023 care modifică H.G. 907/2016;
  • posibilitatea actualizării situațiilor de plată conform O.U.G. 47/2022 folosind o formulă de ajustare pe baza Indicelui de cost în construcții TOTAL ICCT – an bază 2021, publicat lunar de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri valabil din ianuarie 2024;
  • posibilitatea de a exporta către Microsoft Project o documentație tehnico-economică introdusă în WindevRO;
  • posibilitatea de a afișa pe rapoartele Deviz General și Deviz pe obiect a eventualelor denumiri lungi folosite la Obiectivele și Obiectele corespunzătoare acestora;
  • posibilitatea arhivării/restaurării devizelor elaborate în WindevRO, inclusiv a eventualelor valori corespunzătoare devizului general elaborat conform H.G. 1116/23.11.2023;
  • posibilitatea de a prelua la nivelul extrasului unui deviz a prețurilor unitare aferente unor resurse similare, existente în extrasele altor devize folosite ca sursă de informație;
  • posibilitatea de a identifica în raportul de verificare “Resurse cu preturi diferite in devize diferite” existența unor echipamente/dotări aferente unui anumit Obiectiv care au în mod accidental această proprietate;
  • posibilitatea de a ordona suplimentar echipamentele/dotările din raportul F4 în ordinea introducerii;
  • posibilitatea de a șterge printr-o comandă unică a tuturor resurselor de un anumit tip existente în rețeta anumitor articole din compoziția unui deviz;
  • posibilitatea eliminării din extrasele de resurse afișate a acelor resurse care au fie cantitatea fie prețul unitar egal cu zero.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.2 la versiunea 7.3 este de 100 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.1 la versiunea 7.3 este de 150 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.0 la versiunea 7.3 este de 200 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.9 la versiunea 7.3 este de 250 euro/licență.

Pentru versiunile mai vechi de 6.8 prețul unui update este de 300 euro/licență.

Notă:

Prețurile nu includ TVA și se calculează în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății.

În cazul în care doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefon/fax: 021.323.78.37, 021.323.78.38 sau pe site-ul www.windev.ro

Comanda