WindevRO 7.1

Prin prezenta vă aducem la cunostință că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 7.1 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus. Această variantă conține față de versiunea 7.0, actualizări legislative (Ordonanța 15, Legea 281, Ordinul 1336), facilități suplimentare de lucru precum și actualizarea bazelor de prețuri la nivelul semestrului II 2021.

Dintre noutățile apărute în versiunea 7.1 față de versiunea 7.0 menționăm:

  • Ordonanța 15 din 31.08.2021 posibilitatea actualizării situațiilor de plată pentru investițiile finanțate integral sau parțial de la bugetul statului folosind o formulă de ajustare pe baza indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor (ICCM) raportat lunar de Institutul Național de Statistică;
  • Legea 281/02.12.2021 care modifică Ordonanța 15 din 31.08.2021 – posibilitatea actualizării situațiilor de plată pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri publice;
  • Ordinul 1336 din 21.09.2021 – posibilitatea ajustării prețurilor aferente materialelor de construcții din situațiile de plată pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (fonduri europene);
  • posibilitatea listării simultane (printr-o comandă unică) a setului de rapoarte F3+Recapitulație, F4, C6C7, C8, C9 (devizele analitice și extrasele de resurse) corespunzătoare anumitor Situații de PlatăNR-uri sau NCS-uri (prestabilite de către utilizator prin marcare directă sau cele cuprinse într-un anumit interval calendaristic);
  • posibilitatea decontării integrale sau parțiale a cantităților de echipamente aferente unei situații de plată, printr-o comandă unică, inclusiv cu posibilitatea selectării anumitor echipamente/dotări din cadrul unei situații de plată (marcate în acest sens) care pot fi decontate integral sau parțial;
  • posibilitatea importului dintr-un document Excel (.XML) în WindevRO a unei documentații tehnico-economice pentru activitatea de construcții și instalații montaj.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 7.0 la versiunea 7.1 este de 100 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.9 la versiunea 7.1 este de 150 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.8 la versiunea 7.1 este de 200 euro/licență.

Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.7 la versiunea 7.1 este de 250 euro/licență.

Pentru versiunile mai vechi (6.6,6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui update este de 300 euro/licență.

Notă:

Prețurile nu includ T.V.A. și se calculează în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății. În cazul în care doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefon/fax: 021.323.78.37,  021.323.78.38 sau pe site-ul www.windev.ro

Comanda