Legislație

Legislație

Ordonanța 15 din 31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice – NOU

Hotărârea Guvernului nr. 225/2013 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de calcul a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (Abrogat)
Ordinul nr. 863 din 02/07/2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (Abrogat)
Ordinul nr. 1014/2001 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări (Abrogat)
Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice – Indicativ P 91/1-02 (Abrogat)