ProdReal

prodreal

ProdReal este un sistem informatic destinat programării execuției unei investiții pe baza unui grafic Gantt și calculul drumului critic, rebugetării investiției cu posibilitatea corijării tarifelor și consumurilor specifice din rețetele articolelor ofertate în conformitate cu prețurile reale de achiziție și a tehnologiilor proprii de execuție, negocierii tarifelor de subcontractare, urmărirea execuției prin raportări periodice din șantier a activităților realizate și decontării lucrărilor prin situații de plată generate pe baza raportărilor.

Comandă

Pagini utile

Sistemul ProdReal permite:

 • Preluarea automată  a ofertelor elaborate în programul de calcul devize WindevRO;
 • Reconfigurarea ofertei originale contractate, prin transformarea articolelor de deviz în activități, structurate prin comasarea sau spargerea articolelor după criterii tehnologice și organizatorice personalizate;
 • Programarea execuției unei investiții contractate, până la nivelul fiecărei activități în parte, cu posibilitatea determinării numărului de muncitori/utilaje necesare pentru a executa integral activitatea vizată, într-un interval de timp prestabilit;
 • Generarea unui grafic GANTT pe baza programării inițiale;
 • Stabilirea de legături și condiționări temporale între activități;
 • Calculul Drumului Critic și configurarea informațiilor afișate pe grafic;
 • Rebugetarea ofertei contractate cu posibilitatea modificării tarifelor și consumurilor specifice din rețetele articolelor ofertate în conformitate cu prețurile reale de achiziție și a tehnologiilor proprii de execuție (păstrând în paralel și varianta ofertată);
 • Posibilitatea determinării bugetelor și cantităților de resurse necesare execuției (materiale, manoperă, utilaje, transporturi) pentru o perioadă prestabilită conform programărilor, în varianta conform ofertă sau conform rebugetare;
 • Atașarea unor echipe de muncitori anumitor activități, precum și a unor tarife de subcontractare în cazul lucrului cu subcontractanții. Poate fi făcută de asemeni o analiză comparativă a tarifelor de subcontractare versus tarifele contractate;
 • Urmărirea reală și strictă a execuției activităților desfașurate prin raportări periodice, făcute direct de la șantier printr-o conexiune la internet;
 • Preluarea automată în WindevRO a raportărilor periodice, sub formă de situații de plată, cu transformarea inversă a activităților în articole de deviz, pentru întocmirea documentației de decontare;
 • Listarea unui set de rapoarte comparative și detaliate ce permit o viziune completă și corectă asupra lucrărilor în desfasurare, dintre care menționăm:
  • Necesarul de resurse (materiale, manoperă, utilaje, transport –cantitativ/valoric) dintr-o perioadă prestabilită, conform programărilor;
  • Bugetul necesar, defalcat într-o perioadă prestabilită;
  • Consumul de resurse rezultat conform raportărilor din șantier;
  • Evidența costurilor pentru articolele de deviz executate, defalcate pe lucrări și formații de lucru (proprii sau subantreprenori) etc.
  • Evidențierea producției executate și nedecontate sau decontate și neexecutate.

ProdReal are o componenta on-line – WebRapZl – ce permite raportarea zilnică prin Internet a cantităților de lucrări realizate pe șantier. Modulul de raportare prin internet de pe șantier se achiziționează separat și se recomandă un IP fix pentru folosirea lui.

ProdReal are legătura cu:

 • WindevRO – Preia automat din WindevRO devizele ofertate și transmite inapoi raportările din șantier pentru întocmirea situațiilor de plată.