WindevRO 6.9 – actualizat legislativ la zi

Prin prezenta vă aducem la cunoștinta că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat în versiunea 6.9 Profesional și modificările legislative aparute conform O.U.G. 114/2018 cu privire la noua valoare de 0,3375% a Contribuției asiguratorie pentru muncă.

Această variantă conține actualizarea formularelor obligatorii prevăzute pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice conform H.G. 907/2016, coeficienți recapitulație conform O.U.G. 79/2017 si O.U.G. 114/2018, facilități suplimentare de lucru, precum și actualizarea bazelor de prețuri la nivelul Semestrului I 2019.

Dintre noutățile aparute în versiunea 6.9 menționăm câteva:

 • formularele obligatorii actualizate prevăzute pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice conform H.G. 907/2016 intrată în vigoare în 27.02.2017;
 • actualizarea conform H.G. 907/2016 a Borderourilor de producție centralizatoare pe Obiectiv și pe Obiect;
 • posibilitatea de a genera rapoartele Deviz General și Deviz pe Obiect conform H.G. 907/2016;
 • coeficienți de recapitulație actualizați conform O.U.G. 79/2017 cu privire la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat și noile valori ale acestora conform O.U.G. 114/2018;
 • posibilitatea de a calcula mai exact transportul provenit din articole de deviz de tip TRA folosind 5 zecimale în loc de 2, cu scopul de a rezolva situațiile în care cantitățile de materiale prevăzute pentru a fi transportate cu autobasculante, autocamioane, etc. sunt de ordinul fracțiunilor de kilogram;
 • formule de calcul complete în raportul F3 + Recapitulație salvat ca document Excel (inclusiv în recapitulația atașată);
 • raport nou Situația cantităților/valorilor de echipamente și dotări executate lunar” – oferă evidența echipamentelor/dotărilor puse în operă, similar cu raportul existent în program pentru evidența articolelor de deviz executate lunar;
 • raport nou Situația cantităților/valorilor executate lunar explicitat” – oferă posibilitatea vizualizării valorilor pentru total cheltuieli directe defalcate în totaluri la nivel de materiale, manopere, utilaje și transport;
 • posibilitatea de a prelua eventualele observații editate la nivelul anumitor articole, din deviz în situațiile de plată corespunzătoare (observațiile detaliate adăugate prin activarea butonului “Obs.” din compoziția devizului);
 • posibilitatea de a șterge simultan, cu ajutorul unui buton specific, toate resursele existente în rețeta unui articol de deviz aflat în compoziția unui deviz;
 • posibilitatea listării extrasului cumulat de transport (formularul C9) al anumitor plăți preselectate, aferente unei  lucrări (similar ca pentru rapoartele C6, C7 și C8);
 • posibilitatea de a afișa sau nu observațiile lungi atașate anumitor articole de deviz din compoziția unui deviz, la listarea raportului “Situația cantităților decontate”.

Prețul de achiziție al unui update legislativ conform O.U.G 114/2018 pentru versiunea 6.9 este de 50 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.8 la versiunea 6.9 este de 150 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.7 la versiunea 6.9 este de 200 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.6 la versiunea 6.9 este de 250 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui update de la versiunea 6.5 la versiunea 6.9 este de 300 eur/licență.
Pentru versiunile mai vechi (6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui update este de 300 eur/licență.

Notă:
Prețurile nu includ TVA și se calculeaza în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății.
În cazul în care doriti informatii suplimentare contactați-ne la telefon 021.323.78.37/38 departamentul WindevRO.

Comanda