Noua Versiune WindevRO 6.9

Prin prezenta vă aducem la cunoștinta că firma SOFTEH PLUS SRL a finalizat versiunea 6.9 Profesional a sistemului informatic amintit mai sus.

Această variantă conține actualizarea formularelor obligatorii prevăzute pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice conform H.G. 907/2016, coeficienți recapitulație conform O.U.G. 79/2017, facilități suplimentare de lucru, precum și actualizarea bazelor de prețuri la nivelul lunii octombrie 2016.

Dintre noutățile aparute în versiunea 6.9 menționăm câteva:

 • formularele obligatorii actualizate prevăzute pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice conform H.G. 907/2016 intrată în vigoare în 27.02.2017;
 • actualizarea conform H.G. 907/2016 a Borderourilor de producție centralizatoare pe Obiectiv și pe Obiect;
 • posibilitatea de a genera rapoartele Deviz General și Deviz pe Obiect conform H.G. 907/2016;
 • coeficienți de recapitulație actualizați conform O.U.G. 79/2017 cu privire la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat;
 • posibilitatea de a calcula mai exact transportul provenit din articole de deviz de tip TRA folosind 5 zecimale în loc de 2, cu scopul de a rezolva situațiile în care cantitățile de materiale prevăzute pentru a fi transportate cu autobasculante, autocamioane, etc. sunt de ordinul fracțiunilor de kilogram;
 • formule de calcul complete în raportul F3 + Recapitulație salvat ca document Excel (inclusiv în recapitulația atașată);
 • raport nou Situația cantităților/valorilor de echipamente și dotări executate lunar” – oferă evidența echipamentelor/dotărilor puse în operă, similar cu raportul existent în program pentru evidența articolelor de deviz executate lunar;
 • raport nou Situația cantităților/valorilor executate lunar explicitat” – oferă posibilitatea vizualizării valorilor pentru total cheltuieli directe defalcate în totaluri la nivel de materiale, manopere, utilaje și transport;
 • posibilitatea de a prelua eventualele observații editate la nivelul anumitor articole, din deviz în situațiile de plată corespunzătoare (observațiile detaliate adăugate prin activarea butonului “Obs.” din compoziția devizului);
 • posibilitatea de a șterge simultan, cu ajutorul unui buton specific, toate resursele existente în rețeta unui articol de deviz aflat în compoziția unui deviz;
 • posibilitatea listării extrasului cumulat de transport (formularul C9) al anumitor plăți preselectate, aferente unei  lucrări (similar ca pentru rapoartele C6, C7 și C8);
 • posibilitatea de a afișa sau nu observațiile lungi atașate anumitor articole de deviz din compoziția unui deviz, la listarea raportului “Situația cantităților decontate”.

Prețul de achiziție al unui upgrade de la versiunea 6.8 la versiunea 6.9 este de 100 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui upgrade de la versiunea 6.7 la versiunea 6.9 este de 150 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui upgrade de la versiunea 6.6 la versiunea 6.9 este de 200 eur/licență.
Prețul de achiziție al unui upgrade de la versiunea 6.5 la versiunea 6.9 este de 250 eur/licență.
Pentru versiunile mai vechi (6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0) prețul unui upgrade este de 300 eur/licență.

Notă:
Prețurile nu includ TVA și se calculeaza în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plății.
În cazul în care doriti informatii suplimentare contactați-ne la telefon 021.323.78.37/38 departamentul WindevRO.

Comanda