WindevRO

windev

Sistem informatic pentru elaborarea, analiza și calculul documentației tehnico-economice de execuție pentru activitatea de construcții și instalații, destinat proiectanților, beneficiarilor, executanților și finanțatorilor investițiilor din acest domeniu.

ComandăOfertă de preț

Simplu

Noi știm că un constructor sau un proiectant nu are mult timp liber. De aceea nu am inclus în program zeci de opțiuni pe care oricum utilizatorul nu ar fi ajuns să le folosească vreodată. În schimb veți găsi toate uneltele necesare pentru a analiza și elabora rapid și corect orice oferte. Prin simplitate, programul oferă și o viteză de lucru superioară altor programe similare existente pe piață. Simplu mai înseamna și ușor de învățat. Și ca să simplificăm și mai mult lucrurile, alături de un manual de utilizare vă punem la dispoziție și Videolecții, un adevărat curs virtual. Protejarea sistemului informatic se face cu o cheie Sentinel HASP care asigură posibilitatea instalării sau mutării programului de către utilizator pe orice calculator fără a avea nevoie de ajutor extern, de parole sau coduri periodice. Consultanții noștrii vă stau la dispoziție la numerele de telefon 021.323.78.37 sau 021.323.78.38 în caz că aveți întrebări pentru care nu ați găsit raspuns în manual sau Videolecții.

Performant

WindevRO permite:

 • prelucrarea și analiza ofertelor/devizelor utilizând încadrări din indicatoarele de norme de deviz ediția 1981-1983, indicatoarele reeditate în perioada 1991-2011 precum și peste 6000 de articole de deviz elaborate de diverși furnizori de materiale și tehnologii noi (Valrom, A.R.T.S., RomTech, Baumit, Deko, Porotherm, Gest, Knauf, Go Big, TerraZyme, B2B Consprod, Rosturi SRL, SW-Umwelttechnik, Hidroplasto, Thermodul, Rockwool etc.);
 • calculul devizelor/ofertelor folosind simultan pentru materiale, manoperă, utilaje și transporturi atât prețuri în lei cât și în valută;
 • listarea devizelor/ofertelor/situaţiilor de plată sub formă analitică însoţite de extrasele de materiale, manoperă, utilaje şi transport aferente în lei sau valută;
 • întocmirea și listarea în variantă proiectant sau ofertant a documentațiilor pentru bugetari conform legislației în vigoare cerute prin H.G. 907/2016, H.G. 28/2008 (Ordinul 863/02.07.2008);
 • generarea rapoartelor Deviz General și Deviz pe Obiect conform H.G. 1116/23.11.2023 care modifică H.G. 907/2016;
 • întocmirea situațiilor de plată cu posibilitatea obținerii unor rapoarte sintetice privind ponderea cantitativă, valorică și procentuală executată din oferta inițiala la un anumit moment dat;
 • adăugarea de resurse noi (materiale, manopere, utilaje și liste anexe) în nomenclatoarele programului inclusiv adăugarea de analize speciale sau norme compuse;
 • verificarea rapidă a situațiilor de plată/ofertelor;
 • preluarea într-un deviz nou a compoziției unuia sau mai multor devize deja introduse de utilizator precum și transferul automat de prețuri dintr-un deviz către alte devize selectate de utilizator;
 • calculul automat al restului de executat pentru o investiție aflată în derulare;
 • posibilitatea actualizării situațiilor de plată conform Ordonanței 47 din 15.04.2022;
 • listarea în Excel, fisier .pdf sau direct la imprimantă în 3 variante distincte de fonturi;
 • posibilitatea accesării gratuite a unei baze de prețuri on-line (peste 300.000 materiale) direct din extrasul de resurse al devizelor prelucrate în WindevRO;
 • posibilitatea de a stabili pentru utilizatori drepturi specifice de acces la informațiile încarcate în program, până la nivel de deviz;
 • posibilitatea obținerii unui grafic general de realizare a obiectivului (formularul F6 conform H.G. 907/2016 sau H.G. 28/2008) cu posibilitatea defalcării graficului până la nivel de articole de deviz și exportul acestui grafic în Excel;
 • posibilitatea de arhivare – restaurare a nomenclatoarelor programului între calculatoare aflate în locații diferite și neconectate în rețea;
 • posibilitatea de a apela la o funcție care permite calculul invers al unui deviz astfel încât să “cadă” pe o valoare recapitulată impusă;
 • posibilitatea transferului automat direct din program a tuturor formularelor unei oferte în fișiere de tip .Pdf pentru transmiterea acestora în format electronic;
 • posibilitatea listării formularului F6-Grafic de realizare a obiectivului – în variantă de grafic fizic și valoric;
 • posibilitatea listării necesarelor de resurse (materiale,manoperă, utilaje și transporturi) defalcate pe luni, în functie de programarea propusă în graficul de realizare al obiectivului;
 • posibilitatea de a prelua în compoziția unui deviz gol doar a anumitor articole selectate din compozițiile unor devize existente în program;
 • posibilitatea transferului de prețuri unitare aferente echipamentelor/dotărilor atașate unui deviz către alte devize prevăzute cu aceleași tipuri de echipamente/dotări;
 • posibilitatea listării unui borderou centralizator al situațiilor de plată cu posibilitatea exportării informațiilor și sub formă de document excel;
 • posibilitatea listării formularelor tip CNADNR – defalcarea prețului unitar pe articole de deviz sau norme compuse;
 • posibilitatea preluării procentuale a cantităților de articole aferente unui deviz în compoziția altui deviz gol;
 • posibilitatea listării explicite a extrasului de materiale puse la dispoziție de beneficiarul lucrării;
 • posibilitatea folosiri unor mecanisme mai eficiente de adăugare și căutare a echipamentelor/dotărilor atașate unui deviz;
 • formulare noi cerute la ofertarea și decontarea lucrărilor finanțate din fonduri europene;
 • posibilitatea vizualizării prețului recapitulat al articolelor de deviz, defalcat pe materiale, manoperă, utilaje și transport;
 • atașarea unui rând nou de tarife recapitulate, pre-impuse și diferite de cele rezultate din calculul devizului, cu posibilitatea listării opționale a ofertei și situațiilor de plată în prețuri pre-impuse;
 • calculul invers al situațiilor de plată pentru a cădea pe o valoare prestabilită, prin determinarea cantităților de articole de deviz ce ar trebui executate;
 • calculul procentual automat al cantităților aferente articolelor de deviz dintr-o situație de plată cu posibilitatea folosirii a două zecimale și depăsirea procentului de 100%;
 • posibilitatea transferului automat al rețetelor articolelor de deviz modificate dintr-un deviz către alte devize;
 • evidențierea resurselor la care prețurile au rămas nemodificate în urma prelucrării locale sau a transferului de prețuri dintr-un deviz în altul;
 • posibilitatea generării unui deviz nou prin preluarea selectivă a anumitor articole de deviz/norme și echipamente/dotări din alte devize, multiplicate prin coeficienți individuali, în funcție de cantitățile necesare în devizul nou generat;
 • posibilitatea analizei rapide a valorii trecute prin recapitulație a fiecărui articol de deviz existent în compoziția unui deviz;
 • posibilitatea analizei rapide a valorii trecute prin recapitulație a unui deviz fără a mai apela la listarea recapitulației corespunzătoare devizului;
 • adăugarea unor rapoarte suplimentare pentru urmărirea producției realizate, cu facilități de detaliere și listare a acestora în format excel, .pdf sau în format grafic (Borderouri centralizatoare de producție la nivel de obiectiv și obiect + Borderou centralizator pentru Note de comandă suplimentare și Note de renunțare);
 • listarea extrasului de manoperă cumulat pe grupe de meserii, fără explicitarea categoriilor de manoperă rezultate din rețetele articolelor de deviz;
 • posibilitatea afișării opționale în cadrul rapoartelor F3/C5 a numărului de ore manoperă/UM aferente fiecărui articol de deviz în parte;
 • posibilitatea de a obține la nivelul fiecărui deviz, obiect sau lucrare în parte a listei cu eventualele norme locale folosite, compoziția acestor norme și extrasele de resurse corespunzătoare acestora;
 • configurarea numărului de zecimale la care se rotunjesc valorile calculate în formularele pentru licitații bugetare;
 • transferul automat al sporurilor aplicate la anumite articole, din devizul curent către articole similare existente în alte devize prestabilite de către utilizator;
 • posibilitatea listării simultane, printr-o comandă unică, a unui grup de situații de plată preselectate de către utilizator;
 • posibilitatea de reordonare a resurselor după denumire sau valoare (ascendent sau descendent), în cadrul rapoartelor C6-C11 (extrase de resurse);
 • identificarea automată, la nivelul unei oferte, a resurselor la care au fost stabilite (accidental) prețuri unitare diferite pentru aceeași resursă existentă în devize diferite;
 • posibilitatea afișarii sau nu, după caz, în cadrul listelor extraselor de resurse, a acelor resurse care au prețuri unitare egale cu zero;
 • posibilitatea listării situațiilor de plată în varianta fără valori –antemasurători;
 • listarea selectivă a formularului Foi de atașament aferente unei situații de plată, numai pentru acele articole de deviz la care au fost executate în luna respectivă anumite cantități de lucrări;
 • posibilitatea de a înregistra suplimentar în program a raportărilor execuțiilor reale din șantier, separat de situațiile de plată;
 • posibilitatea de a modifica prețurile unitare și consumurile normate ale resurselor la nivelul raportărilor din șantier, față de oferta contractată, pentru a evalua corect costurile reale de execuție;
 • posibilitatea de a adăuga în raportările din șantier a unor activități executate suplimentar față de oferta contractată;
 • posibilitatea de a genera automat situații de plată și note de comandă suplimentară pe baza activităților executate și înregistrate în raportări;
 • posibilitatea evidențierii separate a producției executate de Subantreprenori pentru devizele subcontractate;
 • posibilitatea de a genera rapoarte comparative valorice, detaliate pe obiecte și devize, care pun în evidență activitățile decontate conform situațiilor de plată versus activitățile real executate conform raportărilor din șantier;
 • posibilitatea de a genera Rapoarte comparative cantitative și valorice aferente resurselor decontatea conform situațiilor de plată versus resursele aferente raportărilor din șantier;
 • posibilitatea listării printr-o comandă unică a rapoartelor tip F3, F3+Recapitulație, C6, C7, C8 și C9 corespunzătoare devizelor, plăților, NR-urilor și NCS-urilor preselectate anterior de către utilizator;
 • posibilitatea decontării integrale sau parțiale a cantităților de echipamente aferente unei situații de plată;
 • posibilitatea importului dintr-un document Excel a unei documentații tehnico-economice pentru activitatea de construcții si instalații montaj;
 • transferul datelor către sistemul de project management ProdReal.
 • posibilitatea de a exporta către Microsoft Project o documentație tehnico-economică introdusă în WindevRO.

Apreciat

Pentru simplitatea, viteza de lucru și performanțele lui, sistemul informatic WindevRO este apreciat de peste 10000 de clienți din toată țara. În pagina de portofoliu sunt prezentați o parte dintre clienții noștri mai importanți.

Avantajos

Noi apreciem fidelitatea clienților și de aceea oferim reduceri de până la 50% din valoarea unei licențe de utilizare.

Integrat

WindevRO este o componentă integrată a sistemului de urmărire a producției în construcții și instalații SCOP-C. WindevRO poate interacționa cu:

 • ProdReal – pentru urmărirea și raportarea zilnică a execuției și pentru generarea la intervale de timp definite a situațiilor de plată.
 • Emma – pentru realizarea comparativului de transport și de utilaje (compararea necesarului de transport și de utilaje din oferta inițială cu ceea ce s-a folosit în mod real).
 • Power Account – pentru realizarea comparativului de materiale (consum ofertat versus consum real conform stocurilor).