EMMA

emma

EMMA iși propune să faciliteze urmărirea activității unui parc auto din cadrul unei societăți indiferent de activitatea desfăsurată de aceasta. Se folosește cu succes în societățile de construcții, transporturi dar și societăți care dețin un parc auto și doresc urmărirea eficienței folosirii parcului auto.

Comandă

Funcții:

 • evidența detaliată asupra parcului auto și de utilaje cu posibilitatea de atașare a caracteristicilor mașinii precum și păstrarea unui istoric al acestor informații;
 • evidența detaliată a cheltuielilor cu parcul auto și repartizarea acestora în funcție de ore sau kilometri pe mașini și utilaje, puncte de lucru și beneficiari;
 • urmărirea activității mijloacelor de mecanizare, a celor auto sau a altor utilaje se face prin prelucrarea zilnică a foilor de parcurs și/sau pontaj. Foaia de parcurs/pontaj va evidenția orele în exploatare, orele staționare, consumurile normate, alimentările cu combustibili precum și beneficiarii curselor;
 • calculul consumurilor la nivel de utilaj (benzină, motorină, ulei, anvelope, etc.) precum și evidența comparativă între consumul de carburant real și cel normat;
 • calculul veniturilor la nivel de mașină (utilaj), la nivel de subunitate în cadrul firmei și la nivel de firmă;
 • posibilitatea de a adăuga notificări/avertizări pentru fiecare mașina în parte în funcție de kilometrii parcurşi, ore de funcţionare sau dată;
 • pe baza datelor introduse în program se pot afla indicii de exploatare pe fiecare utilaj și se poate calcula situația veniturilor și a cheltuielilor, etc.

Rapoarte:

 • parcul de utilaje și auto grupate pe tipuri, într-o perioada dată;
 • consumurile de carburant conform foilor de parcurs;
 • cheltuieli: cheltuieli pe societate, alimentări cu combustibili într-o perioadă/tip grupă mașini/grupă mașini/număr de înmatriculare;
 • venituri: venituri pe mașini, venituri pe beneficiar, venituri pe puncte de lucru, venituri pe grupe de mașini;
 • indici de exploatare: foaie activitate zilnică pentru autoturisme, mașini grele, utilaje, deplasarea șoferilor pe mașini într-o perioadă, deplasarea mașinilor pe puncte de lucru, ore petrecute de utilaje la punctele de lucru, consumuri defalcate pe carburanți;
 • foi de pontaj (pontaje șoferi într-o lună – total ore lucrate/zi, pontaje șoferi/puncte de lucru – ore lucrate/zi/lucrare;
 • situații comparative ale cheltuielilor și veniturilor;
 • salariul normat al deservenților;
 • distanțele între punctele de lucru curente.

Modulul WebEmma permite operarea on-line a foilor de parcurs și a foilor de pontaj de pe șantier folosind orice calculator cu acces la internet.

EMMA este o componentă integrată a sistemului de urmărire a producției în construcții și instalații SCOP-C.

EMMA poate interacționa cu:

 • WindevRO – pentru realizarea comparativului de transport și de utilaje (compararea necesarului de transport și de utilaje din oferta inițiala cu ceea ce s-a folosit în mod real);
 • PerSal – pentru transmiterea foilor de pontaj atașate șoferilor;
 • Gestoc – pentru înregistrarea consumurilor de manopera, utilaje într-un centru de cost predefinit în Gestoc și preluarea din acesta a bonurilor de consum carburant sau a cheltuielilor din facturi.